Sprawdzenie budynku na azbest

Sprawdzenie budynku na azbest

Sprawdzanie budynków na azbest

Sprawdzenie budynku na azbest. Firma RAMID posiada ogromną wiedzę i doświadczenie w kwestiach rozpoznawania, badania, sprawdzania i usuwania azbestu. Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą naukową i zapleczem aby przeprowadzać sprawdzenie budynku na azbest.

Z naszych usług skorzystało wiele firm i instytucji firma posiada certyfikat ISO w zakresie wykonywania: "Badania budynków i instalacji pod kątem występowania azbestu"
Celem wykonywanej przez naszą firmę ekspertyzy budynku pod względem występowania azbestu jest realizacja wymogów prawnych, poprzez profesjonalne zbadanie budynku pod kątem obecności materiałów zawierających azbest.
W przypadku nie występowania w budynku wyrobów zawierających azbest lub gdy wyroby azbestowe zostaną całkowicie usunięte a budynek zostanie oczyszczony z azbestu istnieje możliwość uzyskania certyfikatu "Asbestos free" - "Wolny od azbestu"

Podejmowane podczas audytu działania obejmują przede wszystkim:

  • określenie miejsc występowania i ilości materiałów zawierających azbest
  • określenie rodzaju azbestu
  • oszacowanie wielkości ryzyka związanego z użytkowaniem wyrobów azbestowych
  • opracowanie planu kontroli kondycji wyrobów zawierających azbest, w tym określenia ich wpływu na zdrowie użytkowników i środowisko
  • opracowanie planu działania, w celu zminimalizowania ewentualnego zagrożenia
    opracowanie założeń do monitoringu powietrza
  • sporządzenie dokumentów inwentaryzacyjnych zgodnie z wymogami rozporządzeń
  • opracowanie wytycznych do technologii demontażu i dalszego postępowania z azbestem

Comments are closed.