Misja firmy

Korzystaj z usług  RAMID - kiedy chcesz mieć gwarancje sukcesu...
ramid misja

Ramid Innowacyjne Rozwiązania w zakresie ochrony środowiska

Jesteśmy pasjonatami innowacyjnych przedsięwzięć. Odnajdując RAMID widzisz wyzwania stojące przed nią. Pozytywnie idziemy  do przodu wykorzystując praktyczne rozwiązania i kreatywność naszego zespołu. Wspólnie z naszymi klientami tworzymy środowisko lepsze, bezpieczniejsze i bardziej zrównoważone.
Nasi klienci szukają w nas oparcia w dziedzinie badań, doradztwie i szkoleniach oraz w zarządzaniu projektami. Chcemy służyć im swoją pomocą 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu w zakresie ekspertyzy budynków, terenów, restytucji po pożarach, zalaniach oraz przy usuwaniu azbestu i rekultywacji gruntu.