Blog

Dotacje na usuwanie azbestu 2023 rok

Dotacje na usuwanie azbestu 2023 rok Dotacje na usuwanie azbestu 2023 rok - Program dofinansowania do usuwania szkodliwego dla zdrowia azbestu w tym dachów z eternitu, nabiera tempa. Usuwanie eternitu dotacje 2023 - na taką dopłatę może liczyć każdy. Każdy kto zdecyduje się na wymianę pokrycia dachowego na bardziej ekologiczne. W ciągu najbliższych czterech lat…
więcej informacji

Bioremediacja ex-situ

Bioremediacja ex-situ Wprowadzenie/zasady Bioremediacja ex-situ jest procesem biologicznym, w którym wydobyta gleba jest umieszczana w wyłożonym nad ziemią obszarze obróbki i napowietrzana po przetworzeniu w celu zwiększenia degradacji zanieczyszczeń organicznych przez lokalną populację drobnoustrojów. W warunkach tlenowych określone mikroorganizmy mogą wykorzystywać zanieczyszczenia organiczne, takie jak mieszanki węglowodorów ropopochodnych, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), fenole, krezole i…
więcej informacji

Czyszczenie elektroniki po pożarze

Czyszczenie elektroniki po pożarze, Wbrew obiegowej opinii czyszczenie elektroniki po pożarze czy zalaniu nie jest niemożliwe. Wręcz przeciwnie szybkie i profesjonalne działania naprawcze związane z czyszczeniem elektroniki, w pełni przywrócą sprzęt, maszyny, urządzenia do ponownego użytkowania.  Ważne jest aby jak najszybciej przystąpić do czyszczenia elektroniki. Prace te są prowadzone w kilku etapach. Pierwszym z nich…
więcej informacji

usuwanie sadzy

Usuwanie sadzy po pożarze Usuwanie sadzy po pożarze to bardzo pracochłonny proces Zanieczyszczenie ścian i sufitów sadzą i dymem może stanowić naprawdę duży problem ponad to takie zabrudzenia są bardzo nieprzyjemne do czyszczenia. Istnieje wiele firm, które obecnie zajmują się czyszczeniem i usuwaniem sadzy ze ścian i sufitów po pożarach. Ich usługi mogą wydawać się na pozór drogie…
więcej informacji