certyfikaty

Certyfikaty - RAMID usuwanie azbestu oraz rekultywacja gruntu ISO 9001

Mając świadomość, że nasza przyszłość i rozwój firmy zależy od naszych klientów, skupiamy się na zaspokajaniu ich potrzeb i oczekiwań. Podnoszeniu jakości naszych usług. Uważamy, że głównym czynnikiem naszego rozwoju i sukcesu jest wysoka jakość usług gwarantowana poprzez dobrze zorganizowaną działalność. Dlatego też w całej naszej organizacji wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością oparty o normy PN-EN ISO 9001:2008. Potwierdzone to zostało podczas audytu certyfikującego przeprowadzonego przez jednostkę certyfikującą DNV Business Assurance posiadającą akredytacje MGMT w Holandii

Kierujemy się najważniejszym dla nas kryterium – dobrem klienta.

 

 

The RAMID company has NATO Commercial and Government Entity Code NCAGE: 2192H.

 

 

 

Firma RAMID Sp. j. posiada decyzje zezwalającą na transport odpadów niebezpiecznych. Decyzja nr 394/2009 wydana w dniu 20.11.2009 r. Znak WŚ.7647/122/09 ważna do 20.11.2019 r.