Referencje

Usuwanie Azbestu - lipiec 2015 Firma RAMID z ramienia Inwestora - Grupy Hotelowej ACCOR HOTELS nadzoruje prace usuwania azbestu w hotelu należącym do sieci Accor.
Prace prowadzone są w bardzo trudnych warunkach. Priorytetem jest zachowanie najwyższych standardów podczas wykonywania prac usuwania azbestu.
Hotel podczas prac demontażu azbestu normalnie funkcjonuje. Azbest usuwany jest z elewacji. Azbest zostaje zastąpiony innym materiałem.
Raporty z nadzoru nad pracami usuwania materiałów zawierających azbest są cyklicznie przedstawiane naszemu inwestorowi.


Spółka RAMID z siedzibą w Raszynie przy ul. Na Skraju 109A, wykonała dekontaminacje i zabezpieczenie uszkodzeń 10 pomieszczeń rozdzielni energetycznej w budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych typu LIPSK w 2013 roku w ramach umowy nr 7/BAF/WZN/2013

Wojciech Kijowski , Dyrektor Generalny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
http://msw.gov.pl

Firma RAMID wykonała prace oczyszczenia po pożarze hali produkcyjnej w miejscowości Bronikowo. Hala została mocno zanieczyszczona sadzami po pożarowymi. Prace zostały wykonane profesjonalnie o czym świadczy wysokie zadowolenie klienta firmy FKS.

czyszczenie po pożarze ,