Oczyszczanie wód gruntowych

Masz problem z zanieczyszczoną wodą gruntową?

Oczyszczanie wód gruntowych czyli rekultywacja in-situ firma RAMID Sp. z o.o. Sp. k. bierze udział w usługach oczyszczania wody gruntowej skażonej substancjami ropopochodnymi lub metalami ciężkimi.

podczyszczanie wód gruntowych

Oczyszczanie wód gruntowych

Oczyszczanie wód gruntowych

Proces oczyszczania wody gruntowej jest długotrwały i wymaga ciągłego monitoringu. Więcej informacji uzyskają Państwo pod numerem telefonu (22)3983065.

Dla uzyskania miarodajnych wyników badania, bardzo ważne jest właściwe pobranie próbki.
Przed pobraniem próbki z nowego otworu  należy wykonać pompowanie próbne z wydajnością odwiertu przez przynajmniej 48 godzin, następnie odczekać kilkanaście godzin i pompować z wydajnością eksploatacyjną przez dwie- trzy godziny i dopiero pobrać próbkę. W przypadku poboru próbki z instalacji będącej w eksploatacji należy zrzucić przynajmniej trzy objętości hydroforu i po kilkunastu minutach pobrać próbkę. Próbkę pobieramy z punktu będącego najbliżej studni, a więc z zaworu za pompą lub hydroforem. Najlepiej pobrać wodę do uprzednio starannie umytej i wyparzonej barwnej butelki szklanej o pojemności 0,5-0,7 dm3 z zakręcanej plastikowym korkiem. Nalewamy wodę do butelki zakręcamy i wstrząsamy intensywnie, tę operację powtarzamy przynajmniej dwukrotnie, a następnie napełniamy butelkę do pełna z meniskiem i zakręcamy.