Dotacje na usuwanie azbestu 2023 rok

Dotacje na usuwanie azbestu 2023 rok

Dotacje na usuwanie azbestu 2023 rok - Program dofinansowania do usuwania szkodliwego dla zdrowia azbestu w tym dachów z eternitu, nabiera tempa. Usuwanie eternitu dotacje 2023 - na taką dopłatę może liczyć każdy. Każdy kto zdecyduje się na wymianę pokrycia dachowego na bardziej ekologiczne.
W ciągu najbliższych czterech lat bezzwrotne dotacje na usuwanie azbestu z dachów wyniosą 87 mln zł. Z dofinansowania może skorzystać każdy mieszkaniec Polski, który zdecyduje się na takie prace.
Dotacje na usuwanie azbestu 2023 rok

Usuwanie eternitu dotacje w 2023

Dofinansowanie zależy od gminy.

Program Oczyszczania Kraju z Azbestu w latach 2009-2032 realizowany jest przez Narodowy oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska, wespół z Ministerstwem Gospodarki. Najwięcej jednak zależy od sołtysów. To od nich zaczyna się inwentaryzowanie zagrożeń związanych z azbestem. Na tej podstawie gminy tworzą programy usuwania azbestu. A dalej już wszystko jest proste. Gminy uzyskują dofinansowanie. Na prace związane z utylizacją i usuwanie wyrobów zawierających azbest, ogłaszają przetarg. Następnie do akcji wkraczają specjalistyczne firmy.

Jak uzyskać bezzwrotną dotację

W pierwszej kolejności trzeba zgłosić się do gminy i sprawdzić, czy ma ona już gotowy plan usuwania azbestu, zaś w sporządzonej inwentaryzacji znajduje się np. dach z eternitu, który chcemy usunąć. Obecnie w centralnej, tzw. azbestowej bazie, figuruje już 1 650 gmin. A ponieważ pokrycia z eternitu to specjalność środkowej, wschodniej i południowej Polski (w województwach: lubuskim, opolskim i zachodniopomorskim problem praktycznie nie istnieje), jest wysoce prawdopodobne, że „nasza” gmina jest na tej liście.

Jeśli dach, który mamy do usunięcia nie został ujęty w inwentaryzacji. To powinniśmy złożyć wniosek w gminie o jego uwzględnienie w programie.

 

Efekt ekologiczny

Dofinansowanie w całości pokrywa utylizację niebezpiecznego odpadu: prawidłowe zdjęcie eternitu z dachu, jego zapakowanie i przetransportowanie na autoryzowane składowisko.

Im szybciej to zrobimy, tym lepiej dla naszego zdrowia. Eternit, podobnie jak inne materiały zawierające azbest, składa się z biologicznie czynnych minerałów inwazyjnych dla żywych tkanek, powodujących włóknienie płuc oraz wywołujących choroby nowotworowe.

Azbest ma na trwałe zniknąć z Polski do 2032 roku, i aż do tego terminu będą udzielane bezzwrotne dotacje na jego usuwanie. Jednak w trosce o zdrowie nie warto z likwidacją eternitowych dachów czekać tak długo.

Dotacje dla mieszkańców Gdańska.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem informacji na temat dotacji na demontaż, transport i utylizacje odpadów zawierających azbest proszę kliknąć poniższy link.

Dotacje na usuwanie azbestu Gdańsk 2023

Dotacje dla mieszkańców Warszawy.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem informacji na temat dotacji na demontaż, transport i utylizacje odpadów zawierających azbest z terenu Warszawy proszę kliknąć poniższy link.

Dotacje na usuwanie azbestu Warszawa 2023

Comments are closed.