Portfolio Tag: oczyszczanie

Oczyszczanie gleby z azbestu

Oczyszczanie gleby z azbestu Oczyszczanie gleby z azbestu - firma RAMID specjalizuje się w oczyszczaniu gleby z azbestu który bardzo często zalega w glebie jako odpad nielegalnie składowany nie rzadko odpady takie są odkrywane podczas rutynowych badań gleby. Oczyszczanie gleby z azbestu odbywa się poprzez dokładne wybranie wraz z warstwą gleby. Po wykonaniu usługi wykonuje…
więcej informacji