Oczyszczanie gleby z azbestu

Oczyszczanie gleby z azbestu

Oczyszczanie gleby z azbestu - firma RAMID specjalizuje się w oczyszczaniu gleby z azbestu który bardzo często zalega w glebie jako odpad nielegalnie składowany nie rzadko odpady takie są odkrywane podczas rutynowych badań gleby. Oczyszczanie gleby z azbestu odbywa się poprzez dokładne wybranie wraz z warstwą gleby. Po wykonaniu usługi wykonuje się ponownie kontrolne badania gleby.

oczyszczanie z azbestuW ubiegłych latach (2015 r.) nasza firma wykonała oczyszczanie gleby z azbestu m.in. w pobliżu dawnej fabryki płyt eternitowych w Małkini.  Odpady azbestowe występowały w formie zaprawy azbestowo-cementowej a ich grubość sięgała do 1,5 m.

Prace oczyszczania z azbestu poprzedzone są badania obszaru zasięgu skażenia. Następnie wykonujemy plan i harmonogram prac. Teren prowadzenia prac oczyszczania gleby jest zabezpieczony a osoby prowadzące prace są przeszkoleni i świadomi zagrożeń.

Wykrywanie azbestu w glebie

Nowa metoda przygotowywania próbek opracowana przez grupę amerykańskich naukowców może stokrotnie zwiększyć czułość analiz azbestu i pozwolić na wykrywanie jego obecności w glebie.Zanieczyszczenie gleby azbestem jest coraz częściej przedmiotem badań osób związanych z ochroną środowiska. Jeśli taka gleba wykorzystywana jest w jakikolwiek sposób przez człowieka, zawarty w niej azbest może się uwalniać do atmosfery, a w dalszej kolejności do naszych płuc stanowiąc ryzyko dla zdrowia.

Obecne metody wykrywania azbestu skupiają się na analizach materiałów budowlanych i nie są wystarczająco czułe, aby wykrywać azbest w glebie. Jednak w ostatnim czasie pojawiła się technika, która daje szansę na obniżenie limitu czułości analizy do 0,002 proc. wagowo.

Tą techniką jest rozdzielacz ze złożem fluidalnym azbestu (FBAS), który używa separacji powietrznej do rozdziału cząstek azbestu spośród cięższych składników, które następnie odkładane są na filtrze. Filtr ten jest w dalszej kolejności analizowany technikami mikroskopii, np. transmisyjnej mikroskopii elektronowej (TEM). Co ważne, sama jednostka FBAS jest niewielkich rozmiarów i jest urządzeniem przenośnym, które może być używane pod standardowymi wyciągami laboratoryjnymi.

Źródło:

analytica-world.com

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.