Identyfikacja i weryfikacja budynku i instalacji na zawartość azbestu

Identyfikacja i weryfikacja budynku i instalacji na zawartość azbestu.

Identyfikacja i weryfikacja budynku i instalacji na zawartość azbestu. W budynku lub obrębie  terenu zakładu może się znajdować wiele wyrobów zawierających azbest. Azbest był w powszechnym użyciu jeszcze w ubiegłej dekadzie, w związku z tym można się natknąć na wyroby azbestowe w materiałach budowlanych i urządzeniach, ale także i w glebie w okół byłych terenów przemysłowych. Specjaliści RAMID podejmą się identyfikacji lub weryfikacji wskazanych obszarów w obrębie Waszego zakładu i przeprowadzą wnikliwą identyfikację wszystkich podejrzanych materiałów mogących zawierać włókna azbestu. Możecie być pewni, że nasz doświadczony zespół ustali, czy w budynku lub na terenie obiektu używano azbestu, czy też może jest on obecny w glebie.

Identyfikacja azbestu

Identyfikacja azbestu

Występowanie i wykrywalność azbestu w glebie jest bardzo powszechna. Pracownicy analityczni naszej firmy są szczególnie wrażliwy na tą kwestie podczas identyfikacji lub weryfikacji budynku lub instalacji na zawartość azbestu.

Identyfikacja lub weryfikacja obiektu i analiza azbestu przeprowadzona przez nasze akredytowane mobilne laboratoria pozwoli szybko ustalić, czy na terenie zakładu występuje niebezpieczny azbest. Przyjmujemy do analizy również przesyłane z zewnątrz próbki materiałów do identyfikacji na zawartość azbestu. Za pomocą badań mikroskopowych możemy wykryć obecność, ilość i rodzaj azbestu.

Zapewniamy szybką analizę ograniczającą przerwy w pracy i ryzyko narażenia w przypadku znalezienia azbestu.

Obowiązujące przepisy wymagają, aby przedsiębiorstwa wykonały:

  • Identyfikacja i weryfikacja budynku i instalacji na zawartość azbestu
  • Udostępniały pracownikom bieżący rejestr materiałów zawierających azbest
  • Wprowadziły regularną ocenę i inspekcje zidentyfikowanych materiałów zawierających azbest
  • Wdrożyły plan zarządzania azbestem
  • Oznakowały zidentyfikowane materiały zawierające azbest
  • Zarządzały usuwaniem azbestu oraz kontrolami po usunięciu w celu określenia zawartości włókien azbestowych w powietrzu

W przypadku zidentyfikowania azbestu możemy pomóc w ustaleniu efektywnego kosztowo planu zarządzania i usuwania azbestu. Wystawiamy świadectwo oczyszczenia i dbamy o to, aby Państwa obiekt był zarządzany zgodnie z wszystkimi obowiązującymi przepisami BHP.

Aby chronić swoją firmę i pracowników, skontaktuj się z nami już dziś - Identyfikacja i weryfikacja budynku i instalacji na zawartość azbestu. 

Comments are closed.