Usuwanie Azbestu - lipiec 2015 Firma RAMID z ramienia Inwestora - Grupy Hotelowej ACCOR HOTELS nadzoruje prace usuwania azbestu w hotelu należącym do sieci Accor.
Prace prowadzone są w bardzo trudnych warunkach. Priorytetem jest zachowanie najwyższych standardów podczas wykonywania prac usuwania azbestu.
Hotel podczas prac demontażu azbestu normalnie funkcjonuje. Azbest usuwany jest z elewacji. Azbest zostaje zastąpiony innym materiałem.
Raporty z nadzoru nad pracami usuwania materiałów zawierających azbest są cyklicznie przedstawiane naszemu inwestorowi.